Chiron  -   a place of freedom

Et websted for frihet og individualisme

A web site for freedom and individualism
oppdatert 28.10 2017Essays  -  nye og gamle

Filosofi og idéhistorie

Marxister er fortsatt marxister
Økosentrisme: En trussel mot menneskeheten
Fremveksten av klassisk liberalisme


Politikk og annet

Sett forbrukerne i høysetet
Demokrati og politisk styrt meningsproduksjon
Korrupsjon kontra økonomisk frihet og levestandard
Frederic Bastiat: A Petition


gammeldags skrivemaskin