Chiron  -   a place of freedom

Et websted for frihet og individualisme

A web site for freedom and individualism
oppdatert) 15.07.2014Nytt vi sjelden hører om

Verdt å merke seg

Hva skjedde med siste års 'Atlantic hurricane season'?

Orkan sesongen 2013

Noen som husker det? En av de høyrøstede "klima-alarmene" som gikk i fjor var at stor deler av sydvestlige USA og Karribien måtte regne med en alvorlig og ødeleggende orkan-sesong. Selvsagt ble dette forklart med menneskeskapt global oppvarming, og hysteriet ble derved vedlikehold. Hva skjedde så? Det fikk vi høre svært lite om. Årsaken til det er at orkan sesongen ble en skuffelse for alarmistene. Nord-Atlanteren produserte nemlig det færreste antall orkaner (hurricanes) siden 1982, så avisene måtte lete etter katastrofer andre steder. Det hele ble glemt fordi ingen avisoverskrifter (jeg så ingen) gjorde oss oppmerksomme på at NOAA og alarmistene hadde tatt grundig feil. Tilfeldigvis oppdaget jeg så en lenke til denne opplysende nyhetsmeldingen da jeg var inne og tittet litt på web-sidene til  National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) som har hovedansvaret for klima "overvåkningen" i USA. Hva er så utsiktene for orkan-sesonsen i år? Orkan-sesongen varer fra cirka 1. juni til cirka 30. november, så følgelig er det usikkert. Men ifølge "news" fra weather.com så vil 2014 bli et år med noe færre orkaner enn langtids gjennomsnittet. Mye av frykten for året 2013 kan skyldes at år 2012 var et ganske ille år. År 2011 var imidlertid virkelig ille, og den tredje verste sesong siden registreringene begynte i 1851. 
2014 Economic Freedom in The World nå tilgjengelig

2014 IEF report alailable

Hvert år utgir The Heritage Foundation en Indeks over økonomisk frihet i verden. Denne er nå tilgjengelig for år 2014. Her kan du lete deg frem til den informasjon du søker, eller du kan laste ned hele boken. Jeg har bare sett litt på tallene. Hvor mye tallene er forbundet med usikkerhet vet jeg ikke (finner i farten ingenting om konfidensintervall). Men jeg skulle anta at endringer på 5 poeng og mer (av en skala fra 0 til 100) er en rimelig stor endring, og stor nok til at vi kan si at det har skjedd klare endringer. Jeg vil videre anta at variasjoner under 2 poeng er så små at de er usikre. Her trenger det altså ikke være noen reell endring.

Nedgang: Blant land vi tradisjonelt forbinder med en rimelig høy grad av økonomisk frihet har Trinidad & Tobago, Irland og USA gått ned med mer enn 5 poeng (hhv -7,5, -6,5 og -5,1 poeng). Vi kan altså merke oss at president Obama ikke har vært bra for USA. Landet er nå mindre fritt enn før Obama og hans gjeng kom til makten. Rimelig nok må vi et stykke ned på listen før vi finner bedringer på mer enn 5 poeng. Her utmerker land som Malaysia, Quatar, Jordan, Columbia, Makedonia, Polen og Kapp Verde seg.